Ayet'el Kürsi'nin fazileti

Ayet'el Kürsi'nin fazileti

"AYET'EL KÜRSİ'Yİ OKUYANIN KALP GÖZÜ AÇILIR"

22 Mart 2013, Cuma - 18:55
HİT: 18207(0)


Şeyhül Ekber, Arifi Billah, Muhiddin Arabi(k.s) Ayet'el Kürsi'nin esrarı hakkında şöyle buyurmuşlardır:
''Her kim Ayet'el Kürsi'yi gece ve gündüz içerisinde bin defa okur ve buna kırk gün devam ederse (ara vermeden), Allah'a yemin ederim, Allah'a yemin ederim; büyük olan Allah'a yemin ederim, Kerim olan Resulüne yemin ederim ki, o kimsenin ruhaniyeti inkişaf edip kalp gözü açılır, melekler o kimseyi ziyaret etmeye gelirler, o kimsenin her muradı hasıl olur.''

(Rahmetullah-i Aleyh) H.Osman Ef. Hz. hayatta iken bazı kimselere bu evradı vermişlerdir.Hakikaten halisane okuyanların kalp gözleri açılmıştır.Ben kendilerine dedim ki, ''bununla kalp gözü açılır mı?'' Cevaben Hoca Ef. Hz.: ''Muhiddin Arabi yalan söylermi? İşte bunu da o söylüyor'' demişlerdi, nihayet aynı ibareyi buraya yazdım.

Ayet'el Kürsi'nin esrarı hakkında bazı veli ve alimlerin sözleri şöyledir:

Muhiddin Arabi, Sadüdini Teftezani, İmam-ı Buni (k.s)demişlerdir ki: ''Bir kimse Ayet'el Kürsi'yi harflerinin adedi kadar(170) defa, yahud Mürsellerin(Salavatüllahi aleyhim) adedi kadar(313) defa okursa, o kişiye göklerde ve yerdeki mahlukatın cümlesi itaat edip her şeyden muhafaza ederler.Düşmanları ne eli ve ne de dili ile hiç bir zarar ve zşyan veremezler'' buyurmuşlardır.

Esrar-ı Müfide kitabından alınmıştır:

Bir kimse her gün Ayet'el Kürsi'yi onsekiz(18) defa okursa, Allah(C.C), o kulunun kalbini tevhid nuruyla ihya eder.Kalbini ledünni ve hikmet ile doldurur.Rızkına bolluk verir.Kadrini ali kılar.Mehabetinden herkes korkar.

AYET'EL KÜRSİ'Yİ ÜZERİNDE TAŞISA

Eğer bir kimse Ayet'el Kürsi'yi yazıp üzerinde taşırsa Allah(C.C)nün izni ile türlü afat ve musibetlerden emin olurlar.Gece gezen şeytan ve cinnilerin şerrinden muhafaza olunur.

CİNNİNİN YANMASINDA AYET'EL KÜRSİ

İmam-ı Gazali, İmam-ı Kuteybe'den, o da Beni Kaab'dan bir kişisel hikaye eder, der ki:

Hurma satmak için Basra'da bir mahalleye vardım.Kiralamak için bir ev buldum.İçerisinde örümcekler yuva yaomışt, bu evi sahibinden kiralamak için istedim.Evin sahibi, bu evde ifrit denilen kafir bir cinni vardır.Her gireni helak eder ve öldürür, dedi.Nihayet Allah(C.C) beni o cinniden muhafaza eder dedim, evi kiraladım.Gece oldu, birde baktım ki, simsiyah ateş gibi bir mahluk üzerime doğru gelmeye başladı.Ben de Ayet'el Kürsi'yi okumaya başladım.Ben okudukça, o da benimle birlikte kelime kelime okuyordu.Ben (Vela yeudühü hıfsuhüma vehüvel aliyyül azim) dedim, benimle birlikte okuyamadı.Ben bu kelimelere devam ettim,benimle birlikte okuyamadı.Ben bu kelimelere devam ettim, o karanlık ve cinni yok oldu, ben debir köşede uyudum.Sabahleyin baktım ki cinninin olduğu yerde, ateşte yanmış parça ve küller gördüm.O vakit kulağıma gaibden bir ses geldi.Der ki: Sen büyük bir cinni kafirini yaktın.Ne ile yaktığımı sorduğumda (Vela yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azim) tekrar tekrar okumakla cinni kafirini yaktın, dedi.

SABAHLARI AYET'EL KÜRSİ'Yİ OKUMAK

Hz. Ömer (r.a) buyuruyor:

''Bir kimse sabahleyin yatağından kalktığında, Ayet'el Kürsi'yi birer defa okursa, her okuyuşunda önüne, arkasına, sağına, soluna, altına, üstüne, içine sekizinci ile de kendini halka içine alırsa, o gün kimseye hiç bir kimse zarar veremez.Evinin önünde kıyamet kopsa, haber olmaz.Maddi ve manevi ne kadar kuvvete sahip olduğunu kendisi müşahade edecektir.''

SAHABİNİN AYET'EL KÜRSİ İLE CİNNİYİ MAĞLUP ETMESİ

Abdullah İbn-i Mes'ud (r.a)dan rivayet edilmiştir:

Resulüllah'ın ashabından bir sahabi, bir cinni ile karşılaştı, cinni ile kavgaya başladılar.Sahabi, cinniye galip gelerekyere vurdu; cinni o sahabiye dedi ki: ''Ben seni bilekleri ince, cüssesi küçük, zayıf bir insan olarak görüyorum. Seninle ikinci defa olarak bir kavga daha edeceğiz.Eğer ikinci defa olarak da beni mağlup edersen, sana menfaati ve faidesi olan bir şey öğreteceğim.'' dedi ve tekrar kavgaya tutuştular.Yine sahabi galip gelince, cinni ona: ''Sen Ayet'el Kürsi'yi okur musun?'' dedi.Sahabe: ''Evet, okuyorum'' buyurdu.''Ayet'el Kürsi okunan eve şeytan giremez, dayaktan kaçtığı gibi şeytan da sabaha kadar o evden kaçar.'' buyurmuşlardır.

AYET'EL KÜRSİ'NİN ESRARI

Bir kimsenin, bir zalimin yanında haceti olur da ondan korkarsa, yanına girerken Ayet'el Kürsi'yi okuyup ''Ya hayyu ya kayyumü bediassemavati vel ardı ya zel celali vel ikram.'' ve (Yarabbi, bu ayet-i kerime ve içindeki esma-ı ilahınin hürmetine bu zalimin dilini bağla, ağzını kilitle, hakkımda iyilikten başka birşey konuşmasın) der de zalimin yanına girersei Cenab-ı Ecelli ve Ala o zalimi dilsiz kılar.Allah(C.C)'ın izni ile ondan zarar gelmez.

Kalp ağrısında, nefes tutulmasında, ciğer ve karın ağrılarında Ayet'el Kürsi'yi, temiz bir tabağa üç defa yazar da temiz su ile yazıyı imha eder de içeceği vakit(Hangi dert için içiyorsa mesela karın ağrısından emin olmak için şifa niyeti ile içiyorum.)de ve içerse, Cenab-ı Ecelli Ala, Ayet'el Kürsi hürmetine o kimseyi o dertten şifaya kavuşturur.

Bir kimse Cuma günü ikindiden sonra Ayet'el Kürsi'yi ıssız bi yerde (17) defa okursa, daha evvel kendinde bulunmayan haller meydana gelir. O anda dua etse, duası kabul olunur.

ŞER ZAMANINDA AYET'EL KÜRSİ'Yİ OKUMAK

''Şerri giderip matluba vasıl olmaktan aciz kalırsanız, Ayet'el Kürsi'yi okumaya devam ediniz.''

İmam-ı Buni diyor ki:

''Aklın ve fehmin ziyadeleşmesi için Ayet'el Kürsi suya (50) defa okunarak içilirse, Allah Tealaaklı ve fehmi ziyadeleştirir.''

Resulü Ekrem:

''Ayet'el Kürsi, İsm-i Azam'dır buyurmuşlardır.

İmam-ı Ebu Yusuf, Ayet'el Kürsi'nin esrarı hakkında (40) hadis-i şerif toplayarak buyurmuşlardır ki:

''Bu ayet-i şerife çk esrarı camidir. Çok faidelere havidir.Künhüne Cenab-ı Ecelli Ala'dan gayrı kimse vakıf olamaz...''

HER GÜN AYET'EL KÜRSİ'Yİ OKUMAYA DAİR

Bir kimse her gün Ayet'el Kürsi'yi (100) defa okursa, kendisinden ruhani haller zuhur eder.

AYET'EL KÜRSİ'Yİ YATARKEN OKUMAK

Resulü Ekrem, bazı ashabına:

''Yatağına geldiğin vakit Ayet'el Kürsi'yi oku, muhakkak ki Allah Teala sana bir melek müekkel kılar, sabaha kadar seni şeytanın şerrinden muhafaza eder.'' buyurmuşlardır.

habervakti.com

İLGİLİ HABERLER

  • ANKET
  • HAVA DURUMU