Çocuk hakları için kurul

Çocuk hakları için kurul

'Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu' oluşturuldu.

22 Nisan 2012, Pazar - 18:36
HİT: 538(0)Çocuk haklarının korunması, kullandırılması ve geliştirilmesine ilişkin konularda idari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak üzere 'Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu' oluşturuldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde 'Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu' oluşturuldu. Kurul, çocuklarla ilgili her türlü sorunun çözümünde yetkili olacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yayınladığı genelgede, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesi ile 'Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak' görevinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na verildiğini hatırlattı.

Genelgede, "Çocuk haklarının korunması, kullandırılması ve geliştirilmesine ilişkin konularda idari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, kaydedilen gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılması amacıyla yapılacak çalışmaları değerlendirmek, çocuk hakları konusunda alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmak, bu konuya ilişkin strateji belgesi ve eylem planları hazırlatmak ve onaylamak, çocuk hakları konusunda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere 'Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu' oluşturulduğu belirtildi.

Kurulun; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın veya gerektiğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği'nden üst düzey temsilcilerin ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü ve Çocuk Hakları Türkiye Çocuk Koordinatörleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı tarafından belirlenecek çocuklarla ilgili faaliyet gösteren diğer kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından yeterli sayıda temsilcinin katılımıyla kurulmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanlarının ise kurul tarafından belirleneceği kaydedildi. Sekreterya hizmetlerinin, alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonunun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceğinin dile getirildiği genelgede, "Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde alt kurul, komite, danışma grupları ve geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de kurul toplantılarına davet edilebilecek, alt kurul ve komite çalışmalarında yer alabileceklerdir. Kurul tarafından alınan kararların il ve ilçe düzeyinde uygulanması, sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla il ve ilçe kurulları kurulmasına kurulca karar verilebilecektir. İl ve ilçe kurullarının kimlerden oluşacağı, görevleri ile çalışma usul ve esasları kurul tarafından belirlenecek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ilgili kurumlara duyurulacaktır." denildi.

Kurul çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi, çocuk hakları konusunda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve kurul tarafından alınan kararların uygulanması için bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanması istendi.

İLGİLİ HABERLER

  • ANKET
  • HAVA DURUMU